• خانه
 • وبلاگ
 • مراحل ایجاد یک وب سرویس دات نت و استفاده از آن در پروژه D365 F&O

مراحل ایجاد یک وب سرویس دات نت و استفاده از آن در پروژه D365 F&O

 تاریخ انتشار :
/
  وبلاگ
مراحل ایجاد یک وب سرویس دات نت و استفاده از آن در پروژه D365 F&O


ایجاد یک برنامه وب دات نت در صورتی که به درستی انجام شود می تواند فرآیندی آسان باشد. مهندسان DEV IT ما اینجا هستند تا شما را در فرآیند ایجاد یک وب سرویس در دات نت راهنمایی کنند و سپس آن را در D365 FO مصرف کنند.

ابتدا باید نرخ ارز را با استفاده از http://currencyconverter.kowabunga.NET/converter.asmx به AX وارد کنید.

یک وب سرویس در دات نت ایجاد کنید

قبل از استفاده از وب سرویس خارجی، ابتدا باید یک وب سرویس در پروژه دات نت خود ایجاد کنید. در اینجا مراحلی وجود دارد که باید دنبال کنید:

 • به Visual Studio 2015 بروید و یک پروژه جدید ایجاد کنید
 • برنامه وب ASP.NET را انتخاب کنید
 • به Solution Explorer بروید، روی پروژه خود کلیک راست کرده و Add Service Report را انتخاب کنید.
مراحل ایجاد یک وب سرویس دات نت و استفاده از آن در پروژه D365 F&O

آدرس وب سرویس http://currencyconverter.kowabunga.NET/converter.asmx را اضافه کنید و روی دکمه «پیشرفته» کلیک کنید، همانطور که در صفحه زیر نشان داده شده است.

URL سرویس وب را اضافه کنید

پنجره جدیدی مانند تصویر زیر باز می شود:

مراحل ایجاد یک وب سرویس دات نت و استفاده از آن در پروژه D365 F&O

بر روی دکمه “افزودن مرجع وب” کلیک کنید و URL سرویس وب را اضافه کنید و نام اطلاعات مرجع وب را همانطور که در صفحه زیر نشان داده شده است به روز کنید. وقتی کارتان تمام شد روی «افزودن پیوند» کلیک کنید.

روی افزودن پیوند کلیک کنید

لینک وب مطابق شکل زیر به پروژه شما اضافه می شود:

مراحل ایجاد یک وب سرویس دات نت و استفاده از آن در پروژه D365 F&O

یک مورد جدید به نام “GetExchangeRate.asmx” اضافه کنید

مراحل ایجاد یک وب سرویس دات نت و استفاده از آن در پروژه D365 F&O

– یک روش برای دسترسی به روش وب سرویس خارجی با کد زیر اضافه کنید. این به شما امکان می دهد به روش های وب سرویس Kowabunga دسترسی داشته باشید:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Services;
using dev_KowabungaWS.KowabungaWR;

namespace dev_KowabungaWS
{
  /// <summary>
  /// Summary description for GetExchangeRate
  /// </summary>
  [WebService(Namespace = "http://tempuri.org/")]
  [WebServiceBinding(ConformsTo = WsiProfiles.BasicProfile1_1)]
  [System.ComponentModel.ToolboxItem(false)]
  // To allow this Web Service to be called from script, using ASP.NET AJAX, uncomment the following line. 
  // [System.Web.Script.Services.ScriptService]
  public class GetExchangeRate : System.Web.Services.WebService
  {

    [WebMethod]
    public string HelloWorld()
    {
      return "Hello World";
    }

    [WebMethod]
    public string GetLastUpdateDate()
    {
      KowabungaWR.Converter cr = new KowabungaWR.Converter();
      return cr.GetLastUpdateDate().ToString();

    }

  }
}

– پروژه را بسازید و اجرا کنید و سپس GetExchangeRate.asmx را مطابق شکل زیر به URL اضافه کنید:

مراحل ایجاد یک وب سرویس دات نت و استفاده از آن در پروژه D365 F&O

برای فراخوانی روش وب سرویس، روی روش GetLastUpdateDate کلیک کنید.

مراحل ایجاد یک وب سرویس دات نت و استفاده از آن در پروژه D365 F&O

از وب سرویس در پروژه Dynamics خود استفاده کنید

– ایجاد مدل و پروژه برای دینامیک.

روی پروژه Solution Explorer کلیک راست کرده و لینک را اضافه کنید. سپس فایل dll را بررسی کرده و فایل dll پروژه وب سرویس دات نت را به پروژه Dynamics اضافه کنید.

مراحل ایجاد یک وب سرویس دات نت و استفاده از آن در پروژه D365 F&O

برای تایید سرویس، یک آیتم جدید به نام Runbase Class (Job) اضافه کنید و کد را مطابق شکل زیر وارد کنید:

dev_KowabungaWS.GetExchangeRate KW = new dev_KowabungaWS.GetExchangeRate();
 info(strFmt("%1", KW.GetLastUpdateDate()));

خلاصه کردن

امیدواریم این بررسی به شما در درک پیچیدگی های ایجاد یک وب سرویس دات نت و استفاده از آن در مجموعه D365 FO کمک کند. اگر سوالی در مورد آن دارید، در ارسال نظر خود دریغ نکنید و کارشناسان DEV IT ما خوشحال خواهند شد که به شما کمک کنند.

انتشار مراحل ایجاد یک سرویس وب در دات نت و مصرف در پروژه D365 F&O برای اولین بار در مجله DEV IT ظاهر شد.